Logo


Küsteninformationssystem Odermündung


Förderer
Diese Seite auf Deutsch Strona w jezyku polskim This page in English 
Impressionen: Stettiner Haff

Daten und Fakten

> Polen > Finanzen und Steuern      [Deutschland]

01 Gemeindeeinnahmen Westpommern
02 Gemeindeausgaben Westpommern
03 Gemeindeausgaben nach Bereichen Westpommern
04 Kreiseinnahmen Westpommern
05 Kreiseinnahmen nach Bereichen Westpommern
06 Kreisausgaben Westpommern
07 Kreisausgaben nach Bereichen Westpommern

 

> Polen > Finanzen und Steuern > Gemeindeeinnahmen Westpommern        [Deutschland]
Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) Gemeindeeinnahmen in einem Kreis (Dochody budżetów gmin na terytorium powiatu) 2003
Gesamt in Tausend Zloty (Ogółem w tys. zł.) Subventionen in Tausend Zloty (Subwencje w tys. zł.) Je Einwohner in Zloty (Na 1 mieszkańca w zł.)
Kreis (Powiat) Goleniowski 108.713,4 (100%) 42.195,4 (38,8%) 1.471,75 (Durchschnittswert)
Kreis (Powiat) Kamieński 82.293,2 (100%) 26.078,6 (31,7%) 1.944,48 (Durchschnittswert)
Kreis (Powiat) Policki 116.626,2 (100%) 22.130,0 (19,0%) 2.072,68 (Durchschnittswert)
Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) 307.632,8 (100%) 90.404,0 (29,4%) 1.829,64 (Durchschnittswert)
 
Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) 1.766.004,7 (100%) 623.570,1 (35,3%) 1.559,3

Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 214-216, 235-236. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 214-216, 235-236.)

 

> Polen > Finanzen und Steuern > Gemeindeausgaben Westpommern        [Deutschland]
Gebietseinheit
(Jednostka terytorialna)
Gemeindeausgaben in einem Kreis
(Wydadki budżetów gmin na terytorium powiatu) 2003
Gesamt in Tausend Zloty
(Ogółem w tys. zł.)
Je Einwohner in Zloty (Na 1 mieszkańca w zł.)
Kreis (Powiat) Goleniowski 109.627,9 1.413,5 (Durchschnittswert)
Kreis (Powiat) Kamieński 78.722,8 1.885,1 (Durchschnittswert)
Kreis (Powiat) Policki 111.577,3 1.941,4 (Durchschnittswert)
Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) 299.928,0 1.746,7 (Durchschnittswert)
 
Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) 1.769.386,1 1562,3

Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 229-230, 235-236. (Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 229-230, 235-236.)

 

> Polen > Finanzen und Steuern > Gemeindeausgaben nach Bereichen Westpommern        [Deutschland]
Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) Gemeindeausgaben in einem Kreis in ausgewählten Bereichen in Tausend Zloty 2003 (Wydadki budżetów gmin na terytorium powiatu według wybranych działów w tys. zł. 2003)
Wohnungswirtschaft (Gospodarka mieszkaniowa) Öffentliche Verwaltung (Administracja publiczna) Bildung und Erziehung (Oświata i wychowa­nie) Gesundheitsschutz (Ochrona zdrowia) Sozialpflege (Opieka społeczna) Kommunale Wirtschaft und Umweltschutz (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Kultur und Schutz des Nationalerbes (Kultura i ochrona dziedzictwa narodo­wego) Sport (Kultura fizyczna i sport)
Kreis (Powiat) Goleniowski 3.318,1 13.482,2 42.419,6 1.752,3 16.723,8 6.743,7 5.063,3 1.055,5
Kreis (Powiat) Kamieński 1.887,1 11.276,8 31.757,1 1.050,3 10.384,5 8.501,4 2.383,5 886,9
Kreis (Powiat) Policki 4.062,2 12.299,5 35.615,1 898,1 11.963,0 17.781,3 4.046,3 2.723,6
Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) 9.267,4 37.058,5 109.791,8 3.700,7 39.071,3 33.026,4 11.493,1 4.666,0
 
Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) 61.730,9 219.407,0 672.525,4 18.292,3 266.572,2 189.553,5 54.199,2 39.406,1

Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 229-230.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 229-230.)

 

> Polen > Finanzen und Steuern > Kreiseinnahmen Westpommern        [Deutschland]
Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) Einnahmen der kreisfreien Städte und Kreise
(Dochody budżetów miast na prawach powiatu i powiatów) 2003
Gesamt in Tausend Zloty (Ogółem w tys. zł.) Subventionen in Tausend Zloty (Subwencje w tys. zł.) Je Einwohner in Zloty (Na 1 mieszkańca w zł.)
Kreis (Powiat) Goleniowski 40.220,3 (100%) 21.397,3 (53,2%) 518,7
Kreis (Powiat) Kamieński 29.977,3 (100%) 12.541,1 (41,8%) 625,1
Kreis (Powiat) Policki 29.547,7 (100%) 16.343,5 (55,3%) 487,0
Stettin (Szczecin) 712.330,1 (100%) 254.642,1 (35,7%) 1717,8
Swinemünde (Świnoujście) 116.014,3 (100%) 48.564,5 (41,9%) 2797,5
Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) 928.089,7 (100%) 353.488,5 (38,1%) 1.229,2 (Durchschnittswert)
 
Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) 1.626.896,7 (100%) 694.216,0 (42,7%) 958,7

Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 211, 234.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 211, 234.)

 

> Polen > Finanzen und Steuern > Kreiseinnahmen nach Bereichen Westpommern        [Deutschland]
Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) Einnahmen der kreisfreien Städte und Kreise in ausgewählten Bereichen in Tausend Zloty
(Dochody budżetów miast na prawach powiatu i powiatów według wybranych działów w tys. zł.) 2003
Wohnungswirtschaft (Gospodarka mieszkaniowa) Öffentliche Verwaltung (Administracja publiczna) Bildung und Erziehung (Oświata i wychowanie) Gesundheitsschutz (Ochrona zdrowia) Sozialpflege (Opieka społeczna) Kommunale Wirtschaft und Umweltschutz (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Kultur und Schutz des Nationalerbes (Kultura i ochrona dziedzictwa narodo­wego) Sport (Kultura fizyczna i sport)
Kreis (Powiat) Goleniowski 1.096,8 1.298,7 1.040,9 1.872,7 9.084,0 - - 8,1
Kreis (Powiat) Kamieński 142,7 239,8 41,7 641,9 5.181,9 - - -
Kreis (Powiat) Policki 1.226,5 1.202,3 338,3 569,0 4.839,9 1.555,2 - -
Stettin (Szczecin) 52.402,2 3.840,9 5.164,4 3.178,5 62.190,1 4.211,1 823,2 650,0
Swinemünde (Świnoujście) 15.082,4 695,1 234,6 322,0 4.379,5 8.575,9 2,6 312,6
Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) 69.950,6 7.276,8 6.819,9 6.584,1 85.675,4 14.342,2 825,8 970,7
 
Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) 95.319,1 28.877,4 13.204,5 38.219,5 216.038,4 15.181,3 3.088,6 1.541,8

Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 212.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 212.)

 

> Polen > Finanzen und Steuern > Kreisausgaben Westpommern        [Deutschland]
Gebietseinheit
(Jednostka terytorialna)
Ausgaben der kreisfreien Städte und Kreise
(Wydatki budżetów miast na prawach powiatu i powiatów) 2003
Gesamt in Tausend Zloty
(Ogółem w tys. zł.)
Je Einwohner in Zloty
(Na 1 mieszkańca w zł.)
Kreis (Powiat) Goleniowski 40.379,7 520,7
Kreis (Powiat) Kamieński 34.556,4 720,6
Kreis (Powiat) Policki 29.480,3 485,9
Stettin (Szczecin) 738.703,0 1.781,4
Swinemünde (Świnoujście) 109.283,1 2.635,2
Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) 952.402,5 1.228,8 (Durchschnittswert)
 
Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) 1.671.357,8 984,9

Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 221, 234.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 221, 234.)

 

> Polen > Finanzen und Steuern > Kreisausgaben nach Bereichen Westpommern        [Deutschland]
Gebietseinheit (Jednostka terytorialna) Ausgaben der kreisfreien Städte und Kreise in ausgewählten Bereichen in Tausend Zloty
(Wydatki budżetów miast na prawach powiatu i powiatów według wybranych działów w tys. zł.) 2003
Wohnungswirtschaft (Gospodarka mieszkaniowa) Öffentliche Verwaltung (Administracja publiczna) Bildung und Erziehung (Oświata i wychowa­nie) Gesundheitsschutz (Ochrona zdrowia) Sozialpflege (Opieka społeczna) Kommunale Wirtschaft und Umweltschutz (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Kultur und Schutz des Nationalerbes (Kultura i ochrona dziedzictwa narodo­wego) Sport (Kultura fizyczna i sport)
Kreis (Powiat) Goleniowski 239,9 3.556,6 14.624,6 2.169,3 9.339,2 - 34,4 253,6
Kreis (Powiat) Kamieński 92,5 3.301,0 6.278,2 2.641,2 5.246,5 - 34,4 50,8
Kreis (Powiat) Policki 202,0 3.394,0 8.200,8 1.628,7 4.942,8 1.550,8 35,0 576,0
Stettin (Szczecin) 23.426,9 65.324,9 261.699,1 13.709,0 110.870,3 24.678,8 17.360,0 8.753,8
Swinemünde (Świnoujście) 3.075,1 9.916,4 26.620,7 3.255,3 7.361,6 413,3 2.718,0 3.845,4
Gesamt Odermündungsregion (Ogółem region ujścia Odry) 27.036,4 85.492,9 317.423,4 23.403,5 137.760,4 26.642,9 20.181,8 13.479,6
 
Woiwodschaft Westpommern (Województwo Zachodniopomorskie) 40.404,3 163.250,4 562.443,6 64.179,6 287.360,8 41.078,1 34.923,7 18.073,0

Datenquelle (Źródło): Woiwodschaft Westpommern 2004 – Unterregionen, Kreise, Gemeinden. Statistisches Amt in Stettin. Seite 221.
(Województwo Zachodniopomorskie 2004 – Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny w Szczecinie. Strona 221.)

 

Zurück