Logo


System Informacji Wybrzeża Ujścia Odry


F÷rderer
Diese Seite auf Deutsch Strona w jezyku polskim This page in English 
Impressionen: Stettiner Haff

Dane statystyczne i fakty

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze dane statystyczne dotyczące regionu ujścia Odry. Na stronie niemieckiej dotyczą one powiatów wschodniej części Pomorza Przedniego oraz regionu Uecker-Randow, natomiast po stronie polskiej obejmują Okręgi Goleniowski, Kamieński i Policki, jak również miasta Szczecin i Świnoujście. Na podstawie tych informacji mogą Państwo łatwo i szybko poznać oraz porównać zasadnicze struktury regionów.

Dane te dostępne są zarówno na stronie niemieckiej, jak i polskiej. Są one zestawione w tabelach oraz przedstawione w formie graficznej. Skierowane są nie tylko do zainteresowanych ogólnymi informacjami, ale także do naukowców i urzędów, którzy chcą szybko mieć rozeznanie i pozyskać wiadomości o regionie. Układ danych oparty jest na roczniku statystycznym, przez co ułatwiona będzie jego porównywanie. Dane te mogą być wykorzystywane dla potrzeb własnych zainteresowanych osób.

(Zastosowane skróty: niemieckie; polskie – do pobrania)

Niemcy
Polska
01 Ludność 01 Ludność
02 Służba zdrowia 02 Służba zdrowia
03 Nauka i kultura 03 Nauka i kultura
04 Struktura zatrudnienia 04 Struktura zatrudnienia
05 Przedsiębiorstwa i zakłady pracy 05 Przedsiębiorstwa i zakłady pracy
06 Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 06 Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
07 Zagospodarowanie przestrzenne 07 Zagospodarowanie przestrzenne
08 Rzemiosło 08 Rzemiosło
09 Handel i przemysł turystyczny 09 Handel i przemysł turystyczny
10 Finanse i podatki 10 Finanse i podatki
11 Środowisko 11 Środowisko
12 Dochód narodowy 12 Dochód narodowy
13 Transport i komunikacja 13 Transport i komunikacja