Logo


System Informacji Wybrzeża Ujścia Odry


Förderer
Diese Seite auf Deutsch Strona w jezyku polskim This page in English 
Impressionen: Stettiner Haff

SPICOSA

Science and Policy Integration for Coastal Systems Assessment

Zintegrowany projekt SPICOSA realizowany jest w ramach 6. Programu Badań Komisji Europejskiej. Unia Europejska wsparła ten projekt kwotą w wysokości 14,3 miliona euro. SPICOSA rozpoczoł się w lutym 2007 roku i będzie realizowany przez najbliższe cztery lata. Projekt ma 54 partnerów z 22 państw.

Nadrzędnym celem jest rozwój całościowych naukowych metod postępowania dla zintegrowanego badania i oceny wybrzeża. Na podstawie aktualej wiedzy naukowej wspomagane i optymalizowane jest zarządzanie obszarami wybrzeża.

W projekcie będą powiązane modele ekologiczne z analizami i metodami ekonomicznymi . W 18 studium przypadku metody te zostaną przetestowane i sytematycznie ulepszane oraz uogólniane.

Delta Odry stanowi 1 z 18 studiów przypadku. Ekonomiczne aspekty projektu SPICOSA są ważnym uzupełnieniem prac wykonanych w ramach programu IKZM- Odra. Jednocześnie projekt ten pozwala na rozprzestrzenienie wyników regionalnych na skalę eurpoejską.

Prace nad studium przypadku `Delta Odry´ będą koordynowane przez Leibniz-Instytut Badań Morza Bałtyckiego w Warnemünde (Dr Gerald Schernewski). Oprócz tego z projektem związani są także: Instytut Badań Gospodarki Ekologicznej, przedstawiciele Uni Morza z Niemiec, polski oraz Holandii, a także Kolegium do spraw zarządzania i kształtowania zrównoważonego rozwoju.

Dalsze informacje: