Logo


System Informacji Wybrzeża Ujścia Odry


F÷rderer
Diese Seite auf Deutsch Strona w jezyku polskim This page in English 
Impressionen: Stettiner Haff

Wyszukiwanie w katalogu metadanych projektu ZZOP-Odra (Prototyp)

Prototyp systemu administracyjnego metadanych jest osi?galny pod adresem http://odis.ikzm-oder.de/!

Wyszukiwanie pełnych tekstów na stronach internetowych projektu

Poniżej mają Państwo możliwość wyszukania pełnego tekstu ze stron projektu.
Uwaga: Dane w formacie PDF nie zostaną znalezione.

 

Przy wyszukiwaniu szczegółowym mają Państwo różne możliwości. Im więcej pojęć zostanie podanych, tym mniej stron zostanie znalezionych (hasła zostaną zatem wyszukane według logicznego procesu UND). Wielkość liter jest ignorowana. Poniżej znajdują się przykłady wyjaśniające sposoby logicznego wyszukiwania wymaganych haseł: